Bakgrund


Situationen för Europas romska befolkning är idag minst sagt alarmerande på många håll. Antiziganismen frodas i extremistmiljöer på högerkanten men letar sig återigen in i mera offentliga miljöer och i majoritetskulturen. Vi upplever också de största spänningarna i modern tid mellan den så kallade Orienten och vår egen västliga kultursfär. Balkan och då i synnerhet Bosnien har historiskt betraktas som en port mot Orienten där olika folkslag, kulturer och religioner samverkat och berikat varandra. 1990-talets aggresiva nationalistiska krigföring på Balkan innebar att etnisk rensning och folkmord än en gång stod på den europeiska dagordningen. Uppstyckningen av Bosnien i tre etniska delrepubliker innebar en katastrof för alla de som kämpat emot de nationalistiska krafterna och en rättslöshet för alla dem som föll utanför dessas medborgerliga definitioner.  


Vad vi vill göra


Projekt Erebu vill verka för att stärka romernas status inom EU och i de andra angränsande Europeiska staterna.


Detta vill vi göra genom att;


1. Skapa nätverk där romsk kulur i möte med annan kultur bidrar till nya hybrider på Balkan och i Sverige. Dessa nätverk ska var för sig och tillsammans lyfta upp romernas betydelse för den Europeiska kulturen.

2. Fokusera på kvinnor ungdoms-kultur och mänskliga rättighetsorganisationer inom respektive land. Detta för att ge dessa, ofta mer radikala och aktivistiska organisationer, en plats i den offentliga debatten.

3. I Sverige, tillsammans med Folkets Hus och Parker, organisera föreläsningsserier / debattkvällar / kulturaftnar runt temat ”Det finns bara ett vi” I media idag beskrivs romer som några som sitter påtrottoaren med en pappmugg i handen. Denna förenklade bild skapar okunskap och dumhet.
Därför är det viktigt att ta tag i den dumheten. Och detta görs bäst genom att skapa medlen där folk får ventilera sina åsikter.

4. P・Balkan vill vi, med vår stora erfarenhet av svenska och internationella projekt, vara medaktörer när det gäller att koordinera de progressiva krafter som finns, skapa organisationsstrukturer med transparans och ett medlemsinflytande baserat på en platt beslutsstruktur. Allt detta för att undvika den förlamande korruption som är vanligt förekommande.


5. På Balkan vill vi också utbilda demokratipiloter. Unga romer som utbildas i konstitutionella och mänskliga rättigheter. Unga romer på Balkan använder sig idag av sociala medier. Under vår resa i Bosnien och Serbien i januari skissade vi, tillsammans med organisationer där på olika projekt denna väg. Stefan Höglund Micke Bohl 140822