Greenland Now! består av 7 filmer som tar upp identitetsfrågan för unga grönlänningar på Grönland och i Danmark. Programmet har satts samman av Stefan Höglund för arteast.se, med hjälp av filmjournalisten Camilla Larsson och filmarna själva, efter en resa till Grönland. Resan var del i ett samarbete mellan arteast.se och Nordens Institut på Grönland (NAPA).

En röd tråd i grönländsk kortfilm är identitetsfrågan. I ett postkolonialt land, fortfarande beroende av Danmark,

växer dagens unga grönlänningar upp i en grönländsk tradition med jakt, fiske, självhushållnings- och familjekultur.

Samtidigt måste de anpassa sig till vår västerländska livsstil och konsumtionskultur. Effekten av detta

återspeglas i flera av filmerna


THE WAY YOU KILL IS THE WAY YOU LIVE

Del av en serie om tio filmer om konflikterna som kommer till ytan på grund av hur vi ser på oss själva och hur resten av världen ser på oss och vårt traditionsrika liv med jakt, fiske och religion


Part of a series of ten films talking about the conflicts that come up about how we look at ourselves and how the rest of the world sees Greenland because of our rich traditional life, with hunting, having hunting dogs, religions, etc.

GREENLAND 2017. Documentary. 3 min.

DIRECTION: Inuuteq Storch


TUPILAK

Sakernas tillstånd, som Tarrak ser det.

The state of things, as told by Tarrak.

GREENLAND 2016. Music video. 4 min.

DIRECTON: Josef Tarrak


INUIT WOMAN CITY BLUES

De grönländska kvinnorna är en av de mest utsatta och åsidosatta grupperna i det danska samhället. Den här filmen kommer nära några av dem, och vi får höra bitar av deras berättelser, som präglas av alienation och missbruk.

Samtidigt får vi bevittna poesi, sång och skönheten i den grönländska kulturen och mentaliteten.


Greenlandic women in Denmark is one of the country’s most overlooked and alienated groups. The film comes close to a few of these women, follows their futile everyday lives and listens to fragments of their stories about abuse and addiction. At the same time, through archive films, poetry and songs, the beauty of Greenlandic mentality and culture

is displayed.

DENMARK 2012. Documentary. 35 min.

DIRECTION: Laila K. Hansen


TUPILAQ

Den här filmen kretsar kring teman om alienation och kontrasten mellan den mytologiska naturen och den västerländska kulturen. Den ger oss en hjärtskärande inblick in i en traditionell grönländsk bakgrund och hur den kolliderar med den

nya verkligheten.


Revolving around the themes of cultural alienation and the contrast between mythological nature and western culture,

this film gives us a heartbreaking peek into a traditional Greenlandic background, which stands in contrast to the everyday life of the new reality.

GREENLAND/DENMARK 2013. Animation. 6 min.

DIRECTION: Jacob Maqe


KILLORMUT

UPSIDE DOWN

Ett intensivt och intimt drama om en man vid sitt livs vägskäl, fångad i en mardröm han själv har skapat.


An intense and intimate drama of a man at a dark crossroads in his life trapped in a nightmare scenario of his own creation.

GREENLAND 2014. Fiction. 8 min.

DIRECTON: Ulannaq Ingemann


HALF & HALF

Aka Hansen begrundar sitt blandade arv genom att ställa skarpa frågor om hur andra ser på henne, vilket, i kontrast till den filmiska symmetrin, pekar mot att identitet inte går att klyva på mitten.


Aka Hansen ponders her mixed heritage by posing well-struck questions about how others perceive her, which in contrast to the filmic symmetry suggests that identity cannot be split neatly in half.

GREENLAND 2014. Experimental. 3 min.

DIRECTON: Aka Hansen


I DANCE

Kort dokumentär om och med dans för unga människor på Grönland. Målet var att inspirera och göra en visuellt vacker film som erbjuder ett direkt fönster till de unga grönländska dansarna. Filmen följer dessa fyra genom en serie workshops som ägde rum på Grönland 2015.


A short documentary with and about dance for young people in Greenland. The goal was to create an inspiring and visually beautiful film, that presents an unedited window to the young people in the film. Our film follows

four young Greenlandic dancers through workshops that took place in Greenland in October 2015.

GREENLAND 2017. Documentary. 24 min.

DIRECTION: Maida Hals